Ydelser

Ideal Finans har specialiseret sig i økonomisk- og strategisk ledelsesrådgivning.

Vores primære fokus er på Corporate Finance ydelser, herunder rådgivning i forhold til køb og salg af virksomheder.

I forhold til salg af virksomheden, assisterer vi vores kunder med at salgsmodne- og med at gennemgå og optimere samtlige processer i virksomheden. Vores kernekompetence er procesoptimering der øger værdien af virksomheden. Vi laver en samlet fundamentalanalyse, herunder værdiansættelse, af virksomheden, som dokumenterer hvilke forhold der kan påvirke prisen i op- eller nedadgående retning.

Vi er ligeledes med på købersiden hvor vi bistår kunden med strategiske interne analyser såvel som eksterne analyser af nye markeder og forretningsområder. Vi assisterer i den forbindelse ligeledes med udarbejdelse og validering af forretningsplaner.

I forhold til kunder der er i krise, assisterer vi i forhold til en turn a round proces. Vi indgår i den forbindelse på direktions- eller bestyrelsesniveau efter aftale med ejerkredsen og/eller banken.

Sidst men ikke mindst, så leverer vi midlertidige ressourcer inden for økonomi og regnskab. Det kan være som Interim CFO, Økonomichef eller controller. Vi tilbyder fleksible løsninger tilpasset den enkelte virksomheds behov.

De primære ydelser er således:

  • Turn a’ round processer, herunder optimering og effektivisering af hele værdikæden
  • Forretningsudvikling, strategisk analyse og implementering
  • Projektledelse
  • Køb og salg af virksomheder, herunder due diligence
  • Generationsskifteprocessen
  • Ledelse, bestyrelse, direktion og funktionschef
  • Økonomi- og regnskabsrapportering, herunder konsolidering, ÅRL & IFRS
  • Løsning af komplekse problemstillinger
  • Finansielle analyser, herunder optimering af kapitalstrukturen i selskaber