Ledelse

Thomas Kaas Selsø (TKS) er stifter og partner i Ideal Finans.

Thomas Kaas Selsøs (TKS) teoretiske baggrund er en Cand.Merc. i finansiering og regnskab samt en HD(R) fra handelshøjskolen i København, CBS. TKS har i april 2017 færdiggjort CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen og har desuden gennemført IFRS Akademi via FSR.
 
TKS's erfaring med økonomi og regnskab strækker sig over mere end 29 år. TKS har herudover 16 års undervisningserfaring fra Copenhagen Business School, CBS, hvor han har været tilknyttet som ekstern lektor på institut for Regnskab, Revision og Økonomistyring. TKS har undervist og vejledt specialestuderende på MBA, CMA, HD(R) og HA i primært eksternt regnskab og værdiansættelse af virksomheder. Herudover er der undervist på Juridisk Undervisningscenter (JUC), ved Ledernes Kompetencecenter samt ved en række andre private kursus udbydere. 
 
TKS har arbejdet som CFO for flere selskaber og har mere end 15 års erfaring som konsulent hos en meget bred vifte af både mellemstore og store nationale og internationale virksomheder. Børsnoterede såvel som ej børsnoterede.
 
TKS har arbejdet med interim management, som CFO og økonomichef i primært mellemstore virksomheder. Herudover har han assisteret med projektorienterede opgaver så som strategiske- og økonomiske analyser, køb og salg af virksomheder og due diligence, hvilket primært har været for store virksomheder og kapitalfonde.

TKS kerneområder har igennem årene været Turn around af virksomheder, digitalisering og automatisering af processer og forretningsgange og har været anvendt af banker og større advokatselskaber i forhold til kriseramte virksomheder.
 
 
Nøgleområderne har været:

  • Ledelse, bestyrelse, direktion og funktionschef
  • Økonomi- og regnskabsrapportering, herunder konsolidering, ÅRL & IFRS
  • Business & Financial controlling
  • Procesoptimering, effektivisering, rekonstruktion
  • Økonomisk- og strategisk planlægning, optimering- og styring
  • Værdikædeanalyser, herunder gennemgang og forbedring af produktions- og forretningsprocesser (SCM)
  • Kunderådgivning og forhandling
  • Løsning af komplekse problemstillinger
  • Køb og salg af virksomheder, herunder due dilligence
  • Finansielle analyser, herunder optimering af kapitalstrukturen i selskaber