Kommentarer fra kunder

Økonomichef Morten Kok Rasmussen hos Q8 Danmark:

"I Q8 havde vi en stor difference mellem vores totale dækningsbidrag i vores regnskabssystem og dækningsbidraget opgjort pr, kunde i vores salgsinformationssystem. Thomas havde tidligere uopfordret kontaktet mig og overbevist mig om at han kunne være god at leje i en periode hvis vi havde et kompliceret regnskabsproblem. Thomas var hos os i 3-4 uger og fandt differencen! - Thomas er meget resultatorienteret og en stærk analytiker, som er god til at forstå komplekse problemstillinger og samtidig en meget tilgængelig person, som er rigtig god til at tale med høj og lav. Thomas er i stand til både at arbejde på overordnet niveau men har også evnen til at gå ned i detaljerne. Jeg køber gerne Thomas' ydelser en anden gang, hvis jeg har en kompleks regnskabsmæssig udfordring!"


Salgsdirektør Lars Kestner hos AO Johansen:


"Thomas is a skilled and highly respected collegue. With a keen eye on balancing sheets and yet focused on daily business. Thomas managed to reduced costs without loosing customers. Also the ability to meet people in eye sight - High as low.
A rare combination of managing both economic and people. With a steady hand manuvering a ship through troubled water - including a calm crew. Intelligent with a great sense of humor."


Johan Fløe Svenningsen, Senior Procurement Associate at Negotiation Company:

"Having known Thomas from an other company, where he was interim CFO, I had no hesitation to bring him in to d line in the same role. Thomas quickly dug into the complexity of our financial setup and created the overview in order to take responsibility for the daily management of the finance dept. including but not limited to salaries, cash management, P/L and the monthly financial reporting. You can sense his thorough expertise in running a finance dept. With his high integrity you can rest assured, that he will keep his promises, and at the same time improve the workflows. He is a man who knows, what he is taking about."


Kursister:

Advokat Niels Jensen, efter deltagelse i kurset ”Knæk et regnskab over 2 dage” på JUC:

”Et godt og spændende kursus, der gav brugbar viden til langt bedre forståelse og analyse af virksomhedsregnskaber. At regnskabsanalysen, værktøjerne og de enkelte elementer og delanalyser (likviditets-, rentabilitets- og aktivitetsanalysen osv.) illustreredes og forklareredes via konkrete cases og ved direkte involvering af kursisterne gjorde det nærværende og mere forståeligt.”


Direktør Ebbe Stuhr, efter deltagelse i kurset ”Knæk et regnskab over 2 dage” på JUC:

"”Knæk et regnskab” var et lærerigt kursus, hvor især analysen af fortløbende regnskaber for et par konkursramte virksomheder, var meget interessant. Der var megen nyttig viden at hente i ledelsesberetninger, noter, revisorers bemærkninger og regnskabstal. Når man havde flere års regnskaber ved siden af hinanden og kunne følge historikken, trådte virksomhedernes udfordringer og problemer tydeligt frem. Kursets del med analyse og beregning af regnskabers nøgletal, var for mig mindre tilgængelig. Frem for regneøvelser med lommeregner, vil jeg mene, at en gennemgang,  analyse og diskussion af enkelte illustrative eksempler, måske havde givet en bedre forståelse. At Thomas Kaas Selsø er en kapacitet på sit felt, var man ikke i tvivl om."


Se Thomas Kaas Selsøs CV
CV på dansk
Resume in english